„Naše ciele sú spoločné. Poďme preto spolu hľadať a rozvíjať tie aktivity, ktoré prostredníctvom účelových riešení podporia návštevnosť a spotrebu v HORECA segmente,“ uviedol Juraj Králik, výkonný riaditeľ Asociácie moderných benefitov na HORECA konferencii Future-Proof. Podujatie sa uskutočnilo 17. – 19. októbra tohto roku pod organizačnou taktovkou HN Konferencie.

Juraj Králik tiež konštatoval, že digitalizácia je príležitosťou, nie ohrozením. Elektronické karty (benefitné karty, gastrokarty) môžu po vzore vyspelých krajín generovať oveľa širšiu ponuku služieb určených pre HORECA segment. Prechod na digitálne platformy však bude postupný, bude preto dostatok času na adaptovanie zamestnávateľov i zamestnancov.