08.04.2022

AMOBE venovala iniciatíve Kto pomôže Ukrajine stravovacie poukážky v hodnote 15 000 eur.

Predstavitelia Asociácie moderných benefitov (AMOBE) združujúcej spoločnosti, ktoré ponúkajú adresné riešenia v sociálnej oblasti a v oblasti zamestnaneckých benefitov, odovzdali zástupcom iniciatívy Kto pomôže Ukrajine stravovacie poukážky v celkovej hodnote 15 000 eur.

Stravovacie poukážky v nominálnej hodnote 5 eur sú určené ukrajinským rodinám i jednotlivcom, ktorí boli v dôsledku vojny nútení opustiť svoju krajinu a v súčasnosti sú odkázaní na pomoc hostiteľskej krajiny. Prostredníctvom sietí humanitárnej pomoci budú stravovacie poukážky distribuované po celom Slovensku. „Iniciatíva Kto pomôže Ukrajine oslovila jednotlivé členské firmy s prosbou o pomoc. V rámci asociácie sme sa rozhodli v prvej fáze darovať stravovacie poukážky v hodnote 15 000 eur na rýchlu pomoc pre ľudí, ktorí nemajú vyriešené základné životné potreby,“ priblížil výkonný riaditeľ AMOBE Juraj Králik.

Posledné týždne potvrdili, aká potrebná je materiálna pomoc pre ľudí, ktorí k nám utekajú pred vojnou. Časť z nich sa totiž ocitá v hmotnej núdzi. „Stravovacie poukážky sú nielen najjednoduchší, ale zároveň aj dôstojný spôsob, ako pomôcť s pokrytím základných potrieb do času, kým títo ľudia budú mať nárok aspoň na dávku v hmotnej núdzi,“ objasnila Katarína Belková z iniciatívy Kto pomôže Ukrajine, ktorá pomáha utečencom aj prostredníctvom potravinovej a materiálnej pomoci. Iniciatíva tiež prevádzkuje výdajné miesto v bratislavskom Auparku, kde denne vydá pomoc 600 ľuďom v núdzi.

Väčšina Ukrajincov stravovacie poukážky nepozná, pretože v ich krajine podobný systém nefunguje. Preto pre nich asociácia v spolupráci s iniciatívou Kto pomôže Ukrajine pripravila aj leták s inštrukciami v ukrajinskom jazyku a QR kódom stránky s prehľadom prevádzok, kde stravovacími poukážkami možno platiť.

AMOBE plánuje aj ďalšie fázy pomoci ukrajinským utečencom, do ktorých chce postupne zapojiť aj ďalších partnerov. Tými by mali byť špecializované nadácie aj klienti jednotlivých členských firiem Asociácie moderných benefitov. „Chceme vytvoriť platformu, ktorá umožní firmám i jednotlivcom cielene a dlhodobo prispievať na stravu aj v budúcnosti, kedy opadne prvotná vlna spolupatričnosti“, uzatvára Králik.


------------------------------------------------

Členské spoločnosti AMOBE (Edenred Slovakia, DOXX - Stravné lístky, UP Déjeuner) zároveň realizujú aktivity na pomoc ukrajinským utečencom, organizujú zbierky medzi svojimi zamestnancami a podporujú ich zapojenie do rôznych dobročinných aktivít zameraných na utečencov.