21.03.2022

Asociácia moderných benefitov AMOBE pomáha pri ukrajinskej kríze

Asociácia moderných benefitov (AMOBE) odsudzuje agresiu Ruska proti Ukrajine, ktorá má tragické humanitárne následky pre milióny ľudí. Členovia asociácie sa preto rozhodli ako prvý krok venovať spolu 15 000 eur iniciatíve Kto pomôže Ukrajine, ktorá pomoc prepája priamo s potrebami ľudí v núdzi.

Členské spoločnosti AMOBE (Edenred Slovakia, DOXX - Stravné lístky, UP Déjeuner) zároveň realizujú aktivity na pomoc ukrajinským utečencom, organizujú zbierky medzi svojimi zamestnancami a podporujú ich zapojenie do rôznych dobročinných aktivít zameraných na utečencov.

AMOBE ako asociácia združujúca emitentov benefitných a stravovacích poukážok a kariet na Slovensku intenzívne hľadá a pripravuje spôsoby čo najrýchlejšej a efektívnej pomoci ľuďom z Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť dočasne svoje domovy. V rámci aktivít členov asociácie vzniká o. i. projekt, ktorý umožní organizáciám prispievať utečencom na stravovanie formou stravných lístkov s daňovo odpočítateľnou položkou. Niektorí členovia asociácie plánujú v rámci tejto pomoci poskytnúť aj poukážky na nákup prostriedkov zdravotnej starostlivosti ako sú lieky či hygienické potreby, ale v hre sú aj ubytovacie poukazy či iné formy efektívnej adresnej pomoci.

AMOBE intenzívne rokuje so štátnymi orgánmi a inštitúciami a s neziskovými združeniami. Na svojej pôde konzultuje s právnymi a ďalšími odborníkmi možnosti, ako čo najrýchlejšie uviesť do praxe mechanizmy pomoci utečencom, ktoré súvisia s okruhmi jej pôsobnosti. O všetkých realizovaných krokoch v tomto smere bude asociácia informovať svojich partnerov aj širokú verejnosť.