Príspevok na stravovanie patrí k najrozšírenejším a najobľúbenejším sociálnym benefitom na Slovensku. Stravné lístky / karty, ako jednu z jeho foriem, využíva viac ako 830-tisíc zamestnancov. Od čias, kedy k nám po Nežnej revolúcii prišiel z krajín ako Francúzsko, či Nemecko, naučil Slovákov chodiť do reštaurácii. To by sa, ako ukazuje reprezentatívny prieskum, so zavedením stravného v hotovosti mohlo zásadne zmeniť. 

Príspevok na stravovanie patrí nielen k najobľúbenejším sociálnym benefitom, ale Slovákov aj motivuje k pravidelnému a zdravšiemu stravovaniu. Zdravotné benefity pravidelného kompletného obeda sú v dnešnej dobe viac menej jasné. Predovšetkým je to nižšie riziko vzniku civilizačných ochorení súvisiacich aj so zlou stravou a obezitou, najmä kardiovaskulárnych ochorení ale aj cukrovky. Aj preto príspevok na stravovanie, vrátane jeho zvýhodnenia zo strany štátu, funguje v 46 krajinách sveta, napríklad aj v škandinávskych krajinách či vo Francúzsku a Taliansku.

To sa môže na Slovensku už čoskoro zmeniť, a to po zavedení príspevku na stravovanie v hotovosti. Prieskum agentúry 2muse ukázal, že až 43 % respondentov bude v prípade vyplácania stravného v hotovosti hľadať lacnejšie alternatívy stravovania ako kompletný obed. Do tejto kategórie patria napr. bagety, malé snacky či obľúbené, no nie až tak zdravé, lahôdkové šaláty. Teda všetko lacnejšie alternatívy, ktoré však rozhodne neprospejú zdraviu a kondícii zamestnancov.

Zavedenie stravného v hotovosti je súčasťou podnikateľského balíčka novej vlády. Je však dôležité prihliadať na dopad takéhoto rozhodnutia na zdravie ľudí. Najmä v najnižšej príjmovej skupine (zamestnanci s príjmom 450 eur v čistom a menej), je najviac ľudí, ktorí si vzhľadom na svoj príjem radšej odrieknu kompletný obed a peniaze použijú inak. Táto skupina však často pracuje manuálne či v náročnejších pracovných podmienkach, preto pravidelná a teplá strava sú pre ich pracovný výkon a zdravie nevyhnutné.

AMOBE súhlasí, že súčasný systém príspevku na stravovanie potrebuje inovácie, nakoniec tak ako akákoľvek iná služba. Avšak tak ako v iných oblastiach, aj v tomto prípade sa môžeme inšpirovať v zahraničí, kde diskusie o tom, v akej forme príspevok na stravovanie ponechať už prebehli. Napríklad v Belgicku sa po dvojročnej diskusii rozhodli zaviesť povinnú elektronizáciu stravného, ktorá platí už od roku 2016.



Chcete vedieť viac o výhodách elektronizácie stravného?