Po podpise novely Zákonníka práce prezidentkou SR vstúpia od 1. marca do účinnosti viaceré zmeny týkajúce sa príspevku na stravovanie. Zamestnávatelia avizujú prvé nejasnosti, napríklad aj ohľadne výšky finančného príspevku, ktorú majú vyplácať na účet, či v hotovosti z pokladne. Zamestnanci zase nemajú jasno v tom, či je predsa len finančný príspevok chránený pred exekúciami. 

Najviac otázok na zákaznícke centrá členov Asociácie moderných benefitov (AMOBE) smeruje k termínu, ku ktorému musí zamestnávateľ zaviesť možnosť výberu zamestnancov, čo sa týka formy príspevku na stravovanie. Najčastejšie sa pýtajú či tak musí zamestnávateľ spraviť už k 1. marcu 2021. „Vzhľadom na nejasnosti, ako má vôbec v praxi finančný príspevok fungovať, odporúčame počkať so zmenami. Firmy majú ešte dostatok času, umožniť výber musia až od začiatku roka 2022,“ vysvetľuje Š. Petrík, prezident AMOBE.

Po novom si totiž môžu zamestnanci, ktorí sa nestravujú vo firemnej kantíne, vybrať až z piatich foriem príspevku na stravovanie. „Každý zamestnanec má nárok si vybrať tú formu, ktorá mu vyhovuje najviac. Firma by mala v zmysle zákona vyhovieť zamestnancom aj v prípade, ak si individuálne vyberú rôzne formy,“ dopĺňa Š. Petrík. Ako dodáva, viacerí zamestnávatelia očakávajú podľa predbežných prieskumov medzi zamestnancami, že po novom budú poskytovať paralelne viaceré formy príspevku.

Používatelia stravných lístkov, teda zamestnanci, sa zase obracajú na členov AMOBE aj s otázkou k výške finančného príspevku, na ktorý majú nárok. Tá závisí od zamestnávateľa, zákon hovorí len o minimálnej a maximálnej čiastke. Nie je však jasné, ako má vlastne vyplácanie finančného príspevku prebiehať. „Aj v médiách sa objavujú informácie, že zamestnanec musí dostať k 1. v mesiaci finančný príspevok zamestnávateľa v minimálnej hodnote 2,11 eura na deň. Nie je však jednoznačne povedané, či by to nemalo byť 3,83 eura, teda ekvivalent hodnoty stravného lístka,“ pýta sa Š. Petrík.

Otázna zostáva napríklad aj ochrana príspevku na stravovanie pred exekúciami, hoci poslanci NR SR pri schvaľovaní zmien tvrdili, že aj finančný príspevok je pred exekúciou chránený. „Obracajú sa na nás zamestnanci s informáciou, že podľa ich HR oddelení podlieha finančný príspevok v zmysle platných zákonov exekúcii. Takéto informácie odznievajú aj na školeniach daňových poradcov,“ upozorňuje Š. Petrík.   

Vzhľadom na množstvo nejasností očakáva AMOBE, že nábeh nových zmien do praxe potrvá niekoľko mesiacov. „Ukazuje sa, že sľubované odbúravanie administratívy a zjednodušovanie fungovania stravného nebude také jednoduché,“ dodáva Š. Petrík.

Podľa neho na tieto hrozby upozorňovali pri príprave zákona zamestnávatelia, ale aj ďalšie subjekty, ktoré sa zapojili do pripomienkovania. „Tieto zmeny sa týkajú milióna zamestnancov a desiatok tisíc firiem. Výrazne by pomohlo zamestnávateľom, zamestnancom, ale aj našim členom, ak by vydal štát jasné usmernenie,“ dodáva Š. Petrík.


Prehľad zmien v príspevku na stravovanie
Od kedy najneskôr musí zamestnávateľ umožniť výber zamestnanom? Od 1. 1. 2022
Ako často môže zamestnanec meniť svoju voľbu? Min. 1-krát za 12 mesiacov
Aké možnosti má na výber?
  • Stravné lístky
  • Stravovacia karta
  • Finančný príspevok v hotovosti
  • Finančný príspevok na účet
  • Dovoz jedla do firmy
Daňové a odvodové zvýhodnenie

100 % výšky stravnej jednotky pri všetkých formách príspevku

Termín na poskytnutie príspevku na stravovanie K 1. v mesiaci pri všetkých formách príspevku
Povinné nahradenie papierových stravných lístkov elektronickými 1. 1. 2023