23.10.2021

Na politické hry opäť doplatia zamestnanci?

Novela Zákonníka práce, o ktorej sa bude hlasovať v najbližších dňoch, v tejto podobe nenapráva nedostatky zákona, ale ešte viac znevýhodní stravné pre všetkých zamestnancov, vrátane kantín. 

V NR SR sa rokuje o novom znení novely Zákonníka práce, ktorá zásadne mení daňovo-odvodové zaťaženie pri stravnom. „Zrovnoprávnenie“ finančného príspevku a stravných poukážok a elektronických kariet bude podľa poslaneckej novely poslanca Mariána Viskupiča (SaS) znamenať, že znevýhodní všetky formy stravného a zamestnanci dostanú na stravnom menej – len do výšky 55 % z ceny jedla. Bez ohľadu na to, či pôjde o finančný príspevok, stravenku alebo kantínu. V praxi to bude znamenať, že ak zamestnanec dostane na stravné viac ako 2,81 eur, bude po novom platiť daň z príjmu a odvody bez ohľadu na to, či pôjde o stravné prostredníctvom peňažného príspevku, straveniek či v kantínach. 

V prípade schválenia novely hrozí zamestnancom ešte ďalšie ohrozenie. Navrhovaná úprava síce zákonom nemení to, že zamestnávatelia majú lístky dávať vopred. Ak by finančný príspevok dávali napríklad z dôvodu nepriaznivého cash-flow pozadu, bude hodnota celého stravného príspevku predstavovať pre zamestnanca zdaniteľný príjem a zamestnávateľ bude povinný celú hodnotu príspevku zamestnancovi zdaniť – a to aj spätne! Obeťou novej legislatívy sa tak stane zamestnanec i zamestnávateľ.

Teda namiesto toho, aby politici hľadali formy a prostriedky na to, ako vyrovnať daňové zvýhodnenie  finančného príspevku so stravenkami v prospech zamestanca, paušálne sa znevýhodnia rovnako všetky formy stravného. 

Naopak, parlament sa navyše vôbec nezaoberal témou valorizácie stravného, a to ani po dvoch rokoch, odkedy sa politici dohodli na jeho zmrazení. V čase zdražovania potravín, energií a následného zdražovania jedál v reštauráciách sa teplý obed stane v dôsledku tejto novely pre väčšinu zamestnancov ešte nedostupnejší. Namiesto podpory zamestnancov, nízkopríjmových skupín a gastroprevádzok, ktoré sú takmer z polovice závislé na obľúbených menučkách, sa politici dohodli, že ušetria na zamestnancoch.

Schválená novela neplní ani sľub, ktorí dali jej predkladatelia zamestnávateľom i zamestnancom. Novela nijako nezjednodušuje administratívu spojenú so stravným – naopak. Zamestnávateľom berie i jeden z nástrojov motivácie zamestnancov v oblasti príspevkov na stravné.

Preto sa opäť pýtame, páni poslanci, komu takáto novela Zákonníka práce naozaj slúži!? 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, to naozaj chceme schváliť takýto Zákonník práce?