Po zmenách v príspevku na stravovanie, ktoré platia už od marca 2021, sú stravné lístky a karty v porovnaní s inými formami stravného ešte výhodnejšie. Kým finančný príspevok nie je v plnej miere chránený pred exekúciami, pri lístkoch a kartách sa exekútora obávať nemusíte.

Stravné lístky a karty totiž nespadajú do prostriedkov, na ktoré by vám mohol siahnuť. To však neplatí pri finančnom príspevku na stravu. Pýtate sa, ako je to možné? Exekútor totiž nevie rozlíšiť, akú časť zostatku na vašom účte tvorí mzda a akú stravné. To vie iba zamestnávateľ a preto platí, že exekúcia sa finančného príspevku netýka len vtedy, ak je vykonávaná prostredníctvom zrážok zo mzdy.

Oddelenie prostriedkov na stravu v rámci stravných lístkov a kariet je aj dobrou poistkou pre prípad, že si zamestnanec musí zablokovať bankovú kartu či už pre krádež alebo stratu. Stravné na karte či lístkoch pomôže preklenúť obdobie, kým banka vydá novú platobnú kartu. Nehovoriac o tom, že stravné karty so sebou prinášajú množstvo ďalších praktických výhod, akými sú presná platba, jednoduchý prehľad o stave účtu či atraktívny cashback z nákupov a exkluzívne zľavy. Tie môžu nájsť zamestnanci na stránkach vydavateľa svojej stravnej karty.

Pre zamestnávateľov poskytujú stravné lístky a karty istotu, že stravné nepošlú zamestnancom neskôr, než majú. Podľa výkladu Finančnej správy totiž platí, že zamestnanec musí mať stravné na svojom účte v prvý pracovný deň v mesiaci tak, aby si zaň mohol kúpiť obed. Ak mu príde stravné na účet neskôr, z pohľadu zákona pôjde o bežný príjem, ktorý je potrebné zdaniť a zaplatiť z neho odvody. Zároveň platba nebude rátaná ako splnenie si povinnosti poskytnúť zamestnancovi jedno teplé jedlo denne, ktoré zamestnávateľovi vyplýva zo Zákonníka práce. Pri stravných lístkoch a kartách si váš zamestnávateľ, ale aj vy môžete tieto nepríjemnosti ušetriť. Aj naďalej tak zostávajú lístky a karty najvýhodnejšou formou stravného. Môžete si byť istí, že ak vás aj prekvapia, tak určite len pozitívne.