Ak parlament schváli možnosť vyplácať stravné v hotovosti, môže dôjsť k situáciám kedy bude zamestnávateľ vyplácať časť mzdy práve cez daňovo a odvodovo zvýhodnené stravné. Na toto riziko upozorňovalo ministerstvo financií už počas medzirezortného pripomienkového konania, k novele Zákonníka práce zavádzajúcej stravné v hotovosti. Čo by to znamenalo pre bežného zamestnanca?

Finančný príspevok na stravovanie sa môže zdať mnohým ako lákavá nová možnosť, ktorá sa už budúci rok možno stane na Slovensku realitou. Najmä, ak sa ním nahradí časť mzdy. Takáto praktika, ktorá už v súčasnosti existuje napríklad u niektorých vodičov diaľkovej kamiónovej dopravy, kedy papierovo dostávajú len minimálnu mzdu, ale na diétach (náhradách za zahraničnú služobnú cestu) zarobia tisíce. Keď si však plánujú kúpiť bývanie s hypotékou rátať nemôžu - jej maximálna výška by im totiž kvôli papierovej mzde vyšla príliš nízka. Úprava Zákonníka práce môže náhradu riadnej mzdy príspevkom spraviť realitou v stovkách ďalších firiem. Na prvý pohľad výhodná možnosť, ako prísť k približne 80 eurám mesačne, však prináša aj svoje riziká.

V porovnaní so stravnými lístkami či kartami sa zamestnanec vystavuje riziku nižších sociálnych dávok či nižšieho maximálneho stropu hypotekárneho úveru, ktorý mu banky môžu dať. V prípade stravného, ktoré by splynulo so mzdou majú totiž zamestnanci v očiach štátu nižšiu mzdu ako reálne dostávajú. Výška príspevkov od štátu sa však vypočítava práve z tejto, priznanej, mzdy. Ovplyvňuje napr. výšku dávky v nezamestnanosti, dávky v práceneschopnosti (PN), pri ošetrovaní člena rodiny (OČR), ale vstupuje aj do výpočtu výšky dôchodku, materskej či maximálnej výšky hypotéky, ktorú banka môže poskytnúť.

Napriek tomu, že 80 eur mesačne sa nemusí javiť ako veľká suma, pri výpočte rozličných dávok to rozdiel je. Najmä, ak sa bavíme o životných situáciách, kedy je každé euro dobré. Napríklad zamestnanec s priemerným platom za rok 2019 by pri mesačnej PN-ke prišiel o skoro 40 eur.

Koľko stratíte na PN-ke, ak si necháte vyplácať stravné vo mzde?*

 

Bežná priemerná mzda

(v roku 2019: 1 092 eur)

Priemerná mzda
so stravným vo forme finančného príspevku**

PN 1. až 3. deň

9,10 eur

8,43 eur

PN 4. a ďalší deň

20,02 eur

18,54 eur

Príjem spolu pri 30-dňovej PN

567,84 eur

525,87 eur

Strata pri mzde so
splynutým stravným

41,97 eur

*vlastný prepočet, AMOBE

** Hrubá mzda 1 092 eur, v ktorej zamestnávateľ nahradil 80 eur finančným príspevkom na stravovanie


Rozdiel medzi priemernou mesačnou materskou vypočítanou z bežnej mzdy a zo mzdy so splynutým  stravným dosahuje až 60 eur, za celé maximálne obdobie materskej je to skoro 500 eur.

Koľko stratíte na materskej, ak si necháte vyplácať stravné vo mzde?*

 

Bežná priemerná mzda
(v roku 2019: 1 092 eur)

Priemerná mzda so stravným vo forme finančného príspevku**

34 týždňov materskej (maximálna dĺžka) spolu

6 426 eur

5 950 eur

Priemerná mesačná materská

821,25 eur

760,41 eur

Strata pri mzde so splynutým stravným

60,84 eur mesačne
alebo
476 eur spolu za celé obdobie

*vlastný prepočet, AMOBE

** Hrubá mzda 1 092 eur, v ktorej zamestnávateľ nahradil 80 eur finančným príspevkom na stravovanie

Veľký rozdiel spraví stravné vo mzde aj pri žiadosti o hypotéku. Vzorová mladá rodina s jedným dieťaťom to bude ilustrovať najlepšie. Jeden z rodičov pracuje v priemysle, v roku 2019 v ňom dosiahla priemerná mzda 1 171 eur v hrubom. Druhý rodič pracuje v administratívnych službách, kde tiež dosiahol priemernú mzdu 948 eur. Celkovo nie sú veľmi zadlžení, ale splácajú ešte pôžičku na auto. Splátky sú 170 eur mesačne. Ak by sa obaja v zamestnaní dohodli na vyplácaní stravného vo mzde, rozdiel medzi maximálnou hypotékou počítanou z bežnej mzdy a z ich splynutej mzdy by bol až 14-tisíc eur.

O koľko nižšiu hypotéku dostane vzorová rodina, ak si nechajú vyplácať stravné vo mzde?*

 

Bežná mzda

(rodič 1 / rodič 2)

Papierová mzda so splynutým stravným
(rodič 1 / rodič 2)**

V hrubom

1 171 / 948 eur

1 091 / 868 eur

V čistom

914,03 / 757,60 eur

857,91 / 701,48 eur

Mesačná splátka na auto

170 eur

170 eur

Maximálna výška hypotéky

127 670,59 eur

113 590,54 eur

Rozdiel pri mzde so
splynutým stravným

14 080,05 eur

*vlastný prepočet, AMOBE

** Hrubá mzda, v ktorej zamestnávateľ nahradil 80 eur finančným príspevkom na stravovanie