Od 1. marca vstúpili do platnosti zmeny v Zákonníku práce, ktoré okrem iného zavádzajú aj finančný príspevok na stravu. Pre väčšinu zamestnávateľov je však záväzný až termín 1. 1. 2022. Od tohto dátumu musia totiž umožniť svojim zamestnancom výber formy stravného. Ako to bude vyzerať v praxi? 

Doposiaľ bolo na rozhodnutí zamestnávateľa, akou formou zabezpečí svojim zamestnancom jedno teplé jedlo denne. Od nového roka už bude rozhodnutie na samotnom zamestnancovi. Navyše, k existujúcim stravným lístkom a elektronickým stravným kartám, pribudla ďalšia možnosť – finančný príspevok vyplácaný na účet alebo v hotovosti. Zamestnávateľ pritom musí vyhovieť každému zamestnancovi, aj keby to znamenalo, že si každý zvolí inú formu vyplácania príspevku. Na výber zamestnanci nedostanú jedine v tom prípade, ak im zamestnávateľ poskytuje jedlo v kantíne alebo v zazmluvnenej reštaurácii či cez donášku. Zabezpečenie hotového jedla má totiž vždy prednosť pred jeho sprostredkovaním cez lístky, karty alebo pred financiami.

Dnes visí nad zmenami v poskytovaní stravného viacero otáznikov, ktorým sa budeme postupne venovať v ďalších blogoch. Na niektoré otázky zrejme dostaneme odpovede až po vyjadrení jednotlivých štátnych inštitúcií, ako si vykladajú schválené znenie zákona oni. Ako to už v praxi býva, vylúčiť nemožno ani ďalšie problematické a konfliktné výklady zákona, s ktorými sa bude treba vyrovnať. Zatiaľ je najrozumnejším riešením počkať, ako sa situácia vyvinie. Urýchlená voľba totiž môže znamenať, že budete rok poberať príspevok na stravu v takej forme, aká pre vás nemusí byť výhodná.