Diskusia o budúcnosti príspevku na stravovanie sa vedie na Slovensku už dlhé roky. Niekedy to vyzerá, že na Slovensku sa máme až tak dobre, že „gastráče“ sú hádam najväčšia otázka v spoločnosti. Možno ste v médiách zachytili, že rovnakú dilemu riešilo pred pár rokmi aj Belgicko. Výsledkom bolo to, že v roku 2016 upustilo od vydávania stravného vo forme papierových poukážok, ako lepšie riešenie oproti hotovosti zvolilo prechod na praktickejšiu, elektronickú formu. 


Elektronické stravné, či už sú to mobilné platby alebo karty, nie je novinkou ani na Slovensku. Faktom však je, že napriek tomu, že všetci členovia Asociácie moderných benefitov už štyri roky ponúkajú stravníkom a ich zamestnávateľom aj elektronické alternatívy ku „gastráčom“, nie všetci ich využívajú. Od roku 2016 sa síce rapídne zvýšil počet zamestnancov s elektronickými stravnými kartami alebo aplikáciami zo vtedajších 40-tisíc na dnešných 272-tisíc, stále je to však iba tretina z viac ako 830 000 stravníkov využívajúcich služby členov AMOBE.


Najväčšou bariérou plnej elektronizácie v SR je v súčasnosti zvyk zamestnávateľov objednávať stravné lístky. Nie je to však nič, čo by sme nevedeli zvládnuť. Aj v Belgicku, ktoré na základe analýzy tamojšej Agentúry pre zjednodušenie administratívy (ASA - Agencé pour la Simplificacion Administrative) odmietlo stravné v hotovosti a prešlo na elektronické nosiče, stanovili 1,5-ročné prechodné obdobie.


Elektronizácia totiž prináša viaceré benefity ako samotným zamestnancom, tak aj zamestnávateľom, reštauráciám, obchodom a v neposlednej miere aj štátu. Pre zamestnanca okrem jednoduchšej manipulácie a platby napríklad aj možnosť zaplatiť presnú sumu. Zamestnávateľ a reštaurácie nie sú zaťažené zbytočnou administratívou, a bezhotovostné platby (škandinávska cesta) zjednodušujú štátu boj so šedou ekonomikou, keďže zjednodušuje kontrolu tržieb a DPH.


Elektronizáciou príspevku na stravovanie sa navyše zachováva garancia využitia príspevku na účel, na ktorý ho zamestnávateľ poskytuje – stravovanie. V prípade, ak by sa príspevok nahradil hotovosťou, by podľa prieskumu agentúry 2muse z februára 2020 až 41 % opýtaných použilo príspevok na platenie účtov a chod domácnosti *. Ďalších 10 % respondentov sa vyjadrilo, že by si vyplatený príspevok ušetrilo. Je však obzvlášť dôležité zachovať účelovosť stravného v najviac ohrozenej skupine zamestnancov v najnižšej príjmovej skupine. Podľa prieskumu by totiž len 29 % opýtaných, ktorí zarábajú v čistom 450 eur a menej, využilo príspevok vyplácaný v hotovosti na zabezpečenie obedu. Príspevok, ktorý má zamestnancom pomôcť k pravidelnej a zdravšej teplej strave by sa tak úplne minul svojmu účinku. 


* Q: Ak by Vám zamestnávateľ namiesto gastrolístkov/ elektronickej stravovacej karty poskytoval finančnú náhradu v rovnakej hodnote, akoby ste tieto prostriedky využili? Agentúra 2muse, február 2020Vedeli ste, že až 90 % ľudí má vo svojom okolí reštaurácie, ktoré prijímajú stravné karty?