Rekreačné poukazy sú benefitom, na ktorý majú nárok zamestnanci spoločnosti, ktorá zamestnáva viac ako 49 zamestnancov, pričom zamestnanec musí u daného zamestnávateľa pracovať aspoň 24 mesiacov. Pre menšie spoločnosti je možnosť poskytnúť zamestnancom rekreačný poukaz dobrovoľná. Príspevok pokryje zamestnancovi 55 % oprávnených nákladov na pobyt, čo zodpovedá najviac 275 € za kalendárny rok. „Zamestnanci môžu rekreačný poukaz využiť na úhradu ubytovania zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov, pričom ubytovacie zariadenie musí podporovať príjem rekreačných poukazov a pobyt musí trvať minimálne dve noci. Poukazy možno navyše použiť aj na pokrytie nákladov na letné tábory pre žiakov základných a stredných škôl,“ vysvetľuje Juraj Králik, výkonný riaditeľ Asociácie moderných benefitov (AMOBE).

Viac sa dočítate v článku: https://hnonline.sk/hn-special/96156140-rekreacne-poukazy-zaplatia-dovolenku-i-detsky-tabor