Dôrazne odmietame akékoľvek vyhlásenia Republikovej únie SR o údajných klamstvách, ktoré šíri Asociácia moderných benefitov. Naopak, tvrdenia RÚZ SR považujeme za hrubé zavádzanie až klamstvo.

Tvrdenie Republikovej únie zamestnávateľov (zverejnené v agentúre SITA), na ktoré chceme touto cestou primárne reagovať: „v uplynulých dňoch bola v médiách zverejnená informácia o tom, že stravné v mzde môže znížiť PN-ku či OČR. To je podľa RÚZ iba ďalším klamstvom,“ ako aj „Ďalšími nepravdami majú byť výroky emitentov o tom, že sa vyplácania časti mzdy cez stravné obáva rezort financií. Ten mal na tento problém podľa emitentov upozorňovať už v rámci medzirezortného pripomienkovania zmien v Zákonníku práce, ktoré stravné v hotovosti idú zaviesť Ministerstvo financií na nič také v medzirezortnom pripomienkovom konaní neupozorňovalo.

Ministerstvo financií SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania zaslalo, cez portál Slov-lex, nasledovnú pripomienku: Vzhľadom na prebiehajúcu konsolidáciu verejných financií odporúčame v prípade poskytovania finančného príspevku na stravovanie zamestnanca zvážiť „neobmedzené“ poskytovanie príspevku podľa osobitného predpisu (napríklad z prostriedkov sociálneho fondu) na účely oslobodenia od dane z príjmov. Vzhľadom na to, že návrh zákona neupravuje maximálnu výšku sumy finančného príspevku vrátane príspevku podľa osobitného predpisu, upozorňujeme na možné nahrádzanie časti zdaniteľného príjmu zamestnancov formou vyplácania tohto príspevku oslobodeného od dane z príjmov.“ 

Od organizácie zastupujúcej desiatky zamestnávateľov, práve aj v pracovno-právnej legislatíve, by sme očakávali, že dokáže správne čítať pripomienky verejných inštitúcií. Ministerstvo financií priamo upozorňuje na riziko, že  dôjde k „nahrádzaniu časti zdaniteľného príjmu zamestnancov formou vyplácania tohto príspevku oslobodeného od dane z príjmov.“ Zdaniteľný príjem je, spolu s ďalšími parametrami, hlavná časť vymeriavacieho základu pre výpočet sociálnych dávok. Nahradenie jeho časti finančným príspevkom teda reálne znamená hrozbu pre zamestnancov, že budú v dôsledku nižšieho vymeriavacieho základu pre sociálne dávky dostávať nižšiu OČR, PN a ďalšie dávky.

Je škoda, že sa organizácia ako RÚZ SR,  ktorá by mala ísť pri diskusii o zásadných zmenách v zákonoch príkladom, znižuje k takémuto osočovaniu organizácií, ktoré upozorňujú na riziká. Najmä, ak na tieto riziká upozorňujú aj verejné inštitúcie v rámci pripomienkovania návrhu zákona.

Veríme, že poslanci Národnej rady SR pri prerokovaní novely Zákonníka práce v januári 2021 zvážia nielen tento problém spojený s finančným príspevkom, ale aj ďalšie dôsledky ako je napríklad možná strata príjmov reštaurácií či odliv stravného na nákupy v zahraničí. Odliv stravného do zahraničia bude mať dopad na pracovné miesta a ekonomiku, čo pri účelových nosičoch platných v SR, ako sú stravné lístky (elektronické alebo papierové), nie je možné. Z pohľadu týchto rizík si treba uvedomiť, že dnes prinášajú stravné lístky do ekonomiky viac ako 800 miliónov eur, z toho približne 400 miliónov eur priamo do reštauračného sektora, ktorý dnes už bojuje o holé prežitie.

Asociácia moderných benefitov od začiatku verejnej diskusie o zmenách v príspevku na stravovanie vyzýva na korektnú komunikáciu postavenú na faktoch a dátach.  Návrh na zavedenie finančného príspevku bude mať totiž dopad na takmer milión zamestnancov, pričom môže zásadným spôsobom ovplyvniť ich sociálnu situáciu, práve aj vyššie uvedenými dôsledkami. Očakávali by sme preto, že aj organizácie ako RÚZ SR sa v záujme zamestnancov k téme postavia korektne a nebudú zavádzať, klamať a hrubo osočovať tých, ktorí upozorňujú na riziká súvisiace s touto zmenou.

K podaniu na Radu pre reklamu sa v tejto chvíli nebudeme cez médiá vyjadrovať, stanovisko poskytneme v prvom kole Rade. Sme však presvedčení, že podobne ako aj vyššie uvedené medializované klamlivé informácie, je neopodstatnené.