Zhoršenie sociálnej situácie zamestnancov či ďalšia strata tržieb krízou zasiahnutého gastrosektora sú len časť problémov, ktoré prinesie schválená novela Zákonníka práce. Ich odignorovanie poukazuje na to, že sociálny aspekt tohto benefitu nehral pri príprave zmien žiadnu úlohu! Výhody stravných lístkov a kariet pre zamestnávateľov a zamestnancov ostávajú. 

Asociácia moderných benefitov (AMOBE) považuje schválenie zmien v príspevku na stravovanie za zlý krok. Namiesto vylepšenia existujúceho systému prináša novela Zákonníka práce do praxe vyššiu administratívnu náročnosť pre zamestnávateľov, pre zamestnancov zase nové sociálne hrozby. „Tieto problémy môžu v praxi výhľadovo viesť až k tlaku na postupné úplné zrušenie tohto zamestnaneckého benefitu,“ upozorňuje na hrozby Štefan Petrík, prezident AMOBE.

AMOBE je však presvedčené, že významná časť zamestnancov a zamestnávateľov si uvedomí výhody, najmä elektronických stravných lístkov. Zamestnancom dáva stravný lístok istotu oddelenia ich mzdy od príspevku na stravovanie. „Ak na riziko nahrádzania mzdy upozorňovalo aj Ministerstvo financií SR, treba ho vnímať ako reálne. V ideálnom svete by sme sa o tom baviť nemuseli, ale už dnes mnoho ľudí dostáva časť výplaty oficiálne a časť na ruku s cieľom zamestnávateľa ušetriť odvody zo mzdy,“ dodáva Š. Petrík.

Zavedením finančného príspevku tak štát len dostane takýchto zamestnancov do horšej situácie. „Bavíme sa však o sociálnom systéme pre milión zamestnancov, ktorý im má prinášať výhody a nie hrozby. Napriek tomu v diskusii o zmenách chýbala zo strany štátu analýza dopadov na tak veľkú skupinu obyvateľstva,“ vidí hlavný problém Š. Petrík.

Zavedenie finančného príspevku zároveň ohrozí použitie príspevku na stravovanie. „Podľa dlhoročných skúseností našich členov zo zahraničia jedine špeciálne nosiče zabezpečia, že prostriedky budú skutočne minuté na stravu,“ hovorí Š. Petrík. Zavedenie finančného príspevku tak môže znamenať odliv stoviek miliónov eur tržieb z reštaurácií, čo môže pre tisícky z nich znamenať koniec. Ohrozené sú desaťtisíce miest nie len v reštauračnom sektore ale napríklad aj v maloobchode, ktorý utrpí cezhraničnými nákupmi.

AMOBE aj v tomto kontexte vníma, že odbornú diskusiu nahradilo naháňanie obrazu o zlých stravných lístkoch. „Stravné lístky fungujú vo viac ako 40 krajinách, z ktorých mohlo Slovensko, ak by bolo skutočným cieľom zlepšiť systém, čerpať inšpiráciu. V Belgicku odmietli zavedenie finančného príspevku. Slovensko sa rozhodlo ísť opačnou cestou, prax ukáže, že to nebolo pre štát, reštaurácie a najmä zamestnancov dobré rozhodnutie,“ vysvetľuje Š. Petrík. Podľa neho by preto vláda SR mala prehodnotiť prijatú novelu, pričom ešte predtým by sa mala otvoriť reálna diskusia postavená na dátach, argumentoch a analýzach.