Vláda prichádza s návrhom zaviesť možnosť finančného príspevku na stravu v čase, keď tisícky reštaurácií na Slovensku bojujú o prežitie. Práve stravné lístky, ideálne v ich elektronickej podobe, môžu pritom reštauráciám výrazne pomôcť. A to nielen dostať sa z dlhov zapríčinených krízou, ale aj vytvoriť ďalšie pracovné miesta. Aj v Belgicku zvažovali zavedenie stravného vo forme finančného príspevku. Tieto úvahy však narazili na fakt, že stravné lístky možno, na rozdiel od hotovosti, použiť iba na stravovanie. V roku 2015 sa preto rozhodli ísť radšej cestou inovácií – zavedením elektronických stravovacích kariet a mobilných aplikácií.

  

Slovenské reštaurácie budú mať ťažké obdobie aj po zažehnaní koronakrízy a ich opätovnom otvorení. Čaká ich splácanie odložených úverov a odvodov za zamestnancov, na ktoré musia zarobiť. V desiatkach krajín po celom svete, vrátane už spomínaného Belgicka, prinášajú zákazníkov a tržby do reštaurácií už roky práve stravné lístky.

Aj pre slovenské reštaurácie budú po ich otvorení stravné lístky významnou pomocou, dá sa povedať ich „šrotovným“. Podobne, ako počas poslednej krízy v roku 2008, kedy viaceré krajiny vrátane Slovenska zaviedli príspevok na kúpu automobilov, tzv. šrotovné. Pomohli tak naštartovať ekonomiku cez podporu výrobcov automobilov. „Keďže stravné lístky je možné, na rozdiel od hotovosti, použiť iba na platbu za jedlo v reštaurácií alebo nákup potravín, budú pre reštaurácie dôležitým príjmom,“ vysvetľuje Štefan Petrík, prezident Asociácie moderných benefitov. Aj v nedávnom reprezentatívnom prieskume agentúry 2muse sa až 51 % ľudí, ktorí využívajú stravné lístky, vyjadrilo, že by finančný príspevok na stravu použilo napríklad aj na šetrenie či platenie iných účtov.


Reštauráciám by významne pomohlo aj zrušenie papierovej formy stravných lístkov a ich plná elektronizácia. Odstránená administratíva a náklady spojené so spracovaním stravných lístkov by boli pre reštaurácie vítanou zmenou. Vo svojej tlačovej správe z 21. apríla podporuje krok k modernému spôsobu platieb aj Asociácia zamestnávateľských zväzov Slovenska (AZZZ):


Inšpiráciu zo zahraničia možno nájsť v Belgicku, kde od roku 2015 zaviedli povinnú elektronizáciu príspevku na stravovanie. ... Odstránila by sa tak administratívna záťaž spojená so spracovaním papierovej formy príspevku a nezaviedla by sa záťaž pridaním ďalšieho paralelného systému, ako by to bolo v prípade hotovosti.“ 

Ako uvádza Š. Petrík, členovia AMOBE za posledné tri roky intenzívne pracujú na plnom prechode na inovatívne digitálne formy stravných lístkov. Od roku 2016 sa počet stravníkov s elektronickými kartami či aplikáciami zvýšil zo 40-tisíc na 272-tisíc, čo je nárast o 580 percent. „Navyše digitálna forma prináša stravníkom mnohé výhody vrátane možnosti presnej platby za obed, jednoduchého používania, ale je napríklad aj ekologickejšia,“ vysvetľuje Š. Petrík.

 Zdroj: reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, február 2020 

 

Najväčším prínosom je však zachovanie účelu príspevku na stravovanie - podpory zdravšieho stravovania zamestnancov. Je alarmujúce, že až 44 % respondentov v spomínanom prieskume 2muse pripúšťa, že by hľadalo lacnejšie alternatívy ako kompletný obed. Zavedenia finančného príspevku sa obávajú aj reštaurácie:


„Spomínané opatrenie môže byť pre nás likvidačné. V tomto systéme je 800 miliónov eur ročne, a čo aj len 10-percentný odliv financií mimo gastrobiznisu bude znamenať obrovské straty, ktoré sa premietnu do stagnácie odvetvia a ďalšieho prepúšťania. Dotkne sa to všetkých,“

vyjadril sa v sme.sk Arsene Becker, prevádzkovateľ reštauračnej siete NP Patisserie, člen iniciatívy Pomoc pre gastro. Koronavírusová epidémia ohrozuje desiatky tisíc pracovných miest. Ak by bol zamestnancom vyplácaný príspevok na stravu ako súčasť mzdy, mohli by ho namiesto kúpy teplého obeda používať na hradenie iných potrieb ešte vo väčšej miere, než uviedli v prieskume, ktorý bol realizovaný pred nástupom krízy. Reštaurácie by tak mohli prísť o stovky miliónov eur ročne.Vedeli ste, že až 83 % ľudí využívajúcich stravné lístky k nim má pozitívny vzťah?