Práve náklady na stravu predstavujú pre slovenských zamestnancov tému, s ktorou spájajú najväčšie ťažkosti. Stravné môže tento problém, ktorý v rôznej miere postihuje spolu až 80 % slovenských zamestnancov, účinne riešiť najmä vtedy, ak je vyplácané vopred. Podľa reprezentatívneho prieskum 2muse (júl 2023, n=1207) predstavuje priemerný mesačný rozpočet na stravu až 217 Eur na osobu. V dôsledku toho ho tri štvrtiny našich zamestnancov muselo kvôli inflácii znížiť, a to v priemere až o 20%!

„Stravné najmä vo forme gastrolístkov alebo stravovacích kariet vníma ako „mikroúver“, ktorý je rezervou na nákup potravín, viac ako jedna štvrtina zamestnancov. Pre nich je vyplácanie stravného vopred existenčne dôležité. Účelom stravného, tak ako ho definuje Zákonník práce, je zabezpečiť zamestnancom teplé jedlo – pre mnohých z nich jediné teplé jedlo za deň. Predkladatelia sa mýlia, ak tvrdia, že zamestnancom je jedno, či dostanú tieto peniaze dopredu alebo spätne. Ak by ich dostali o mesiac neskôr, znamenalo by to, že by ich museli najskôr zaplatiť z inej časti svojho rozpočtu, s čím môžu mať veľké skupiny našich zamestnancov problém,“ vysvetľuje Juraj Králik, výkonný riaditeľ Asociácie moderných benefitov.

Podľa jeho slov ani administratívna náročnosť procesov nemôže byť dôvodom na negatívny zásah do tohto sociálneho nástroja. Elektronické stravovacie karty členov AMOBE dnes dokážu manažovať stravné veľmi flexibilne, dokonca vedia nabíjať stravné na dennej báze. „Vieme teda prostredníctvom stravovacích kariet odstrániť uvádzané administratívne komplikácie bez toho, aby sme rušili vyplácanie stravného vopred. Obzvlášť za súčasnej ekonomickej situácie a inflácii musíme tieto princípy zachovať,“ dopĺňa Juraj Králik.