Príspevok na stravovanie by mohol aj na Slovensku plne prejsť na elektronické nosiče. Elektronické stravovacie karty a mobilné aplikácie by tak mohli nahradiť papierové poukážky, čo by okrem zjednodušenia logistiky pre zamestnávateľov prispelo aj k zníženiu šedej ekonomiky a bolo bezpečnejšie pre všetky zúčastnené strany. V roku 2016 sa aj preto v Belgicku rozhodli prejsť iba na elektronickú formu stravných lístkov. Na Slovensku dnes využíva elektronické stravné lístky členov AMOBE takmer 300-tisíc ľudí. 

Úplná elektronizácia stravných lístkov je cesta, ako zlepšiť fungovanie tohto sociálneho benefitu pre zamestnancov, zamestnávateľov, reštaurácie, maloobchod a štát. Využívanie bezkontaktných platieb, namiesto papierových stravných lístkov a hotovosti, tiež znižuje v čase epidémií riziko nákazy zamestnancov reštaurácií. „Zároveň je to bezpečnejšie aj z pohľadu šírenia ochorení medzi populáciou, a to nielen v čase globálnych pandémií, akú, bohužiaľ, dnes zažívame, ale aj klasických sezónnych vírusových vĺn,“ dodáva prezident Asociácie moderných benefitov (AMOBE) Štefan Petrík.


Elektronické stravné lístky, či už mobilné aplikácie alebo karty, výrazným spôsobom znižujú aj administratívnu záťaž zamestnávateľov, reštaurácií a obchodov. „Ak sa dnes diskutuje o znižovaní záťaže pre zamestnávateľa, aj v tomto prípade je tou cestou digitalizácia. Zamestnávateľ nemusí už stravné lístky ani distribuovať, stravné sa automaticky pripisuje na účet zamestnanca,“ dodáva Š. Petrík. Rovnako aj v reštauráciách a obchodoch odpadáva problém s prepočítavaním tržieb, keďže sa podobne ako pri bankových kartách platba automaticky eviduje v ich pokladni.


Otázku, ako najlepšie usporiadať systém na podporu stravovania, riešili v rokoch 2013 a 2014 aj v Belgicku. Agentúra pre zjednodušenie administratívy (ASA Agence pour la Simplification Administrative) porovnávala rôzne formy podpory stravovania zamestnancov. Porovnávali aj dopady a vplyvy na každú dotknutú skupinu. Ich odporúčanie nakoniec bolo opustiť papierovú formu a preklopiť sociálne benefity vrátane stravného na plne elektronickú formu. „V Belgicku zároveň stanovili prechodné obdobie, ktoré umožnilo reštauráciám a maloobchodu pripraviť sa na elektronické stravné lístky. Od roku 2016 sú tak v Belgicku stravné lístky už iba v elektronickej podobe, skúsenosti z ďalších rokov im potvrdili správnosť ich rozhodnutia,“ vysvetľuje Š. Petrík.


V neposlednom rade prinášajú mobilné platby a karty viacero výhod aj pre zamestnancov využívajúcich stravné lístky. „Ako najväčšiu výhodu vnímajú Slováci podľa prieskumu možnosť zaplatiť presnú sumu obeda,“ vysvetľuje Š. Petrík. Za ďalšie hlavné výhody označili respondenti reprezentatívneho prieskumu 2Muse z februára tohto roku aj jednoduchosť platby, držania v peňaženke, ale aj ekologický aspekt.

Zdroj: reprezentatívny prieskum agentúry 2muse, február 2020 


Elektronizáciou príspevku na stravovanie sa zároveň zachováva garancia využitia príspevku na účel, na ktorý ho zamestnávateľ poskytuje – stravovanie. To bude kľúčové pre pomoc reštauráciám počas, aj po odznení koronavírusovej pandémie. „Príspevok na stravovanie už dnes prináša reštauráciám stovky miliónov eur, po obnovení prevádzok bude dôležitým nástrojom pre návrat malých reštaurácií do normálu,“ hovorí Š. Petrík.


Práve v snahe priniesť výhody elektronických riešení na Slovensko začali členovia AMOBE aktívne s elektronizáciou stravného pred 4 rokmi. Od roku 2016 zvýšili členovia AMOBE počet zamestnancov s elektronickými stravnými kartami alebo aplikáciami z vtedajších 40-tisíc na 294-tisíc z celkovo približne 830-tisíc zamestnancov a SZČO využívajúcich ich produkty.