Zmena sídla AESP, upravenie stanov

25.04.2018

Odo dňa 25. 4. 2018 sa zmenilo sídlo Asociácie emitentov stravovacích poukážok. Nové sídlo AESP sa nachádza na Karpatskom námestí 10A, 831 06 Bratislava - Rača.